ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ในระหว่างขายแบบ
สิ้นสุดการขายแบบ
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
เอกสารแนบ แสดงความคิดเห็น ลำดับ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด วันที่เสนอราคา สถานที่ติดต่อ สถานะ ถาม-ตอบ หมายเหตุ